Mijn gegevens bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kloppen niet. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Zijn de gegevens die het Bureau Krediet Registratie (BKR) van u heeft niet juist? Dan kunt u een verzoek tot correctie indienen bij de kredietverstrekker die uw gegevens heeft aangemeld. De kredietverstrekker moet uw gegevens wijzigen als ze onjuist zijn.

Komt u er niet uit met de kredietverstrekker? Dan kunt u naar de Geschillencommissie BKR. De Geschillencommissie beoordeelt of de kredietverstrekker en het BKR zich hebben gehouden aan de regels. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-07-2014

Stuur door aan een vriend