Met welke klachten kan ik terecht bij de BOPZ-klachtencommissie?

Antwoord:

De BOPZ-klachtencommissie behandelt klachten over:

  • de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken
  • de beperking van rechten, zoals het recht zich vrij te bewegen
  • het toepassen van middelen en maatregelen in acute noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik
  • het gedwongen toedienen van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering
  • dwangbehandeling
  • het niet toepassen van het afgesproken zorgplan/behandelplan

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen. Dat wil niet zeggen dat u altijd gelijk krijgt.

Meer informatie

Meer informatie over de wet BOPZ leest u in de folder Over de wet Bopz van het CIZ.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend