Met welke klachten kan ik terecht bij de BOPZ-klachtencommissie?

Antwoord:

U kunt bij de BOPZ-klachtencommissie terecht met klachten over:

  • de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken
  • de beperking van rechten van patiënten, zoals het recht zich vrij te bewegen
  • het toepassen van middelen en maatregelen in acute noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik
  • het gedwongen toedienen van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering
  • dwangbehandeling
  • het niet toepassen van het zorgplan/behandelplan, zoals afgesproken

Meer informatie

Bij de rijksoverheid vindt u meer informatie over indienen van een klacht bij de BOPZ-klachtencommissie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2014

Stuur door aan een vriend