Met welke diploma's kan ik naar het hoger onderwijs (ho)?

Antwoord:

U kunt met een diploma havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of mbo-4 (middelbaar beroepsonderwijs, niveau 4) worden toegelaten tot het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Om toegelaten te worden tot een universiteit moet u in het bezit zijn van een vwo-diploma of het eerste jaar van een hbo-opleiding goed hebben afgerond.

Extra toelatingseisen en aanvullende eisen

Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het examen van uw vooropleiding. Informatie hierover kunt u opvragen bij de onderwijsinstelling.

Sommige hbo-opleidingen mogen aanvullende eisen stellen waarvoor u auditie of een toelatingstest moet doen. Ook als u 21 jaar of ouder bent kan een hbo of universiteit u toelaten op basis van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum).

Vooropleiding voor Open Universiteit

De Open Universiteit stelt geen vooropleidingseisen. Wanneer u 18 jaar of ouder bent, mag u zich aanmelden voor een opleiding.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2013

Stuur door aan een vriend