Met welke diploma's kan ik naar het hoger onderwijs (ho)?

Antwoord:

Een diploma havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of mbo-4 (middelbaar beroepsonderwijs, niveau 4) is nodig voor toelating tot het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Om toegelaten te worden tot een universiteit moet je in het bezit zijn van een vwo-diploma of het eerste jaar van een hbo-opleiding goed hebben afgerond.

Extra toelatingseisen en aanvullende eisen

Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het examen van je vooropleiding. Informatie hierover kun je opvragen bij de onderwijsinstelling.

Sommige hbo-opleidingen mogen aanvullende eisen stellen waarvoor je auditie of een toelatingstest moet doen. Ook als je 21 jaar of ouder bent kan een hbo-instelling of universiteit je toelaten op basis van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum).

Vooropleiding voor Open Universiteit

De Open Universiteit stelt geen vooropleidingseisen. Daar word je toegelaten als je 18 jaar of ouder bent.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend