Mag post op het werk, die aan mij gericht is, geopend worden door iemand anders?

Antwoord:

Dat hangt af van de situatie op het werk. In elk geval mogen brieven waarop ‘vertrouwelijk’ of ‘persoonlijk’ staat, niet worden geopend door een ander dan de geadresseerde. Voor andere poststukken geldt dat er intern werkafspraken kunnen worden gemaakt over het al dan niet openen van deze poststukken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend