Mag mijn werkgever mijn functie op grond van de cao wijzigen?

Antwoord:

Sommige cao's maken het de werkgever inderdaad mogelijk uw functie te wijzigen. De werkgever moet wel altijd goede gronden hebben voor zo'n functiewijziging en hij moet deze kunnen motiveren als hij u inlicht over de functiewijziging.

Verder moet de werkgever het beginsel van hoor en wederhoor toepassen en de nadelige gevolgen van de functiewijziging zo veel mogelijk beperken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend