Mag mijn werkgever mij minder betalen dan het wettelijk minimumloon?

Antwoord:

Nee, dat mag niet. Uw salaris mag niet lager zijn dan het minimumloon of minimumjeugdloon (afhankelijk van uw leeftijd).

Heeft uw werkgever in uw arbeidscontract bepaald dat hij u minder dan het minimumloon mag betalen? Dan is dat niet rechtsgeldig. De werkgever kan daar geen beroep op doen.

Kunt u door ziekte of handicap minder aan dan uw collega┬┤s en hebt u een Wajong-uitkering? Dan kan uw werkgever bij UWV om loondispensatie vragen. Een arbeidsdeskundige bepaalt dan hoeveel loon uw werkgever moet betalen.

Is dat lager dan het minimumloon? Dan heeft u recht op een aanvullende Wajong-uitkering. De loondispensatie duurt maximaal 5 jaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-07-2016

Stuur door aan een vriend