Mag mijn werkgever mij minder betalen dan het wettelijk minimumloon?

Antwoord:

Nee, dat mag niet. Uw salaris mag niet lager zijn dan het minimumloon of minimumjeugdloon (afhankelijk van uw leeftijd). Heeft uw werkgever in uw arbeidscontract bepaald dat hij u minder dan het minimumloon mag betalen, dan is dat niet rechtsgeldig. De werkgever kan daar geen beroep op doen.

Kunt u door ziekte of handicap minder aan dan uw collega´s en heeft u een Wajong-uitkering? Uw werkgever kan bij UWV om loondispensatie vragen. Een arbeidsdeskundige bepaalt dan hoeveel loon uw werkgever moet betalen. Is dat lager dan het minimumloon, dan heeft u recht op een aanvullende Wajong-uitkering. De loondispensatie duurt maximaal 5 jaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2012

Stuur door aan een vriend