Mag mijn werkgever mij aan mijn opzegtermijn houden?

Antwoord:

Ja, dat mag hij. U mag alleen in onderling overleg met uw werkgever voor het einde van de opzegtermijn uw werkgever verlaten. Uw werkgever kan u bijvoorbeeld toestaan om openstaande vakantiedagen op te nemen, zodat u eerder bij een nieuwe werkgever aan de slag kan. Maar uw werkgever kan ook toestemming weigeren mits hij daartoe zwaarwegende redenen aanvoert. Het ontbreken van een vervanger kan zo'n zwaarwegende reden zijn. In dat geval rest u nog maar één ding en dat is een procedure bij de rechtbank starten. U vordert dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. U zult moeten aantonen dat uw werkgever u, alle omstandigheden in aanmerking nemende, niet aan de opzegtermijn mag houden. Houd er rekening mee dat de rechter u een schadevergoeding kan opleggen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend