Mag ik stemmen bij verkiezingen als ik geen Nederlander ben, maar wel hier woon?

Antwoord:

Of u mag stemmen hangt af van de soort verkiezing. U mag in ieder geval niet stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

In een aantal gevallen hebt u wel kiesrecht voor de gemeenteraad en/of het Europees Parlement. U moet in elk geval ouder dan 18 jaar zijn en niet uitgesloten zijn van kiesrecht. Verder is van belang of u de nationaliteit hebt van een EU-land of niet:

  • Komt u uit een EU-land? Dan mag u stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing voor het Europees Parlement.
  • Komt u niet uit een EU-land en werkt u niet voor een internationale organisatie of een andere staat? Dan mag u stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen als u een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland bent geweest of de juiste geldige verblijfstitel hebt.
  • Komt u niet uit een EU-land, maar bent u wel in dienst van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst)? Dan mag u in een enkel geval stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen.

Bent u militair in dienst bij een NAVO-onderdeel dat in Nederland is gelegerd? Dan mag u niet stemmen bij verkiezingen in Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend