Mag ik overwerk weigeren?

Antwoord:

Overwerk mag u niet weigeren. Uw werkgever mag u volgens de Arbeidstijdenwet over een periode van 16 weken 48 uur per week laten werken. De werkgever moet wel rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld zorgtaken).

Bij onvoorziene omstandigheden, die voor korte tijd afwijkingen van de reguliere werktijden noodzakelijk maken, mag de werkgever afwijken van de maximale arbeidstijden. In veel cao's staat een eigen definitie van overwerk. Sommige cao's zien niet elke overschrijding van de normale uren als overwerk. Van leidinggevenden wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij bereid zijn langer door te werken. Soms wordt het eerste kwartier of half uur na de normale werktijd nog niet als overwerk gezien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend