Mag het overnemende bedrijf mij zomaar ontslaan?

Antwoord:

Het overnemende bedrijf kan u ontslaan, maar niet alleen vanwege de overname. Het is mogelijk dat de nieuwe eigenaar een reorganisatie wil doorvoeren, waarbij werknemers moeten worden ontslagen. Dan moet de werkgever in elk geval de ondernemingsraad om advies vragen. Gaat het om minstens 20 werknemers die binnen drie maanden worden ontslagen, dan gaat het om een collectief ontslag. Hierop is de Wet melding collectief ontslag van toepassing. Vermoedt u dat uw nieuwe werkgever u wil ontslaan, dan kunt u het beste contact opnemen met een bureau voor rechtshulp of met een vestiging van Het Juridisch Loket.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-12-2011

Stuur door aan een vriend