Mag een verzekeraar weigeren om behandelingen door sommige zorgaanbieders te vergoeden?

Antwoord:

Ja, een verzekeraar mag zelf bepalen welke zorgaanbieders zij vergoedt. De verzekeraar mag hierbij als eis stellen dat de zorgaanbieder erkend is. Er is dan sprake van zogenoemde 'erkenningsregels'. Voorwaarde is wel dat de concurrentie tussen de zorgaanbieders niet beperkt wordt en dat er een open systeem is. Meer informatie hierover geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Beschermde beroepen / BIG-register

Sommige medische beroepen zijn beschermd. Zoals artsen, apothekers, fysiotherapeuten. Dat wil zeggen: alleen erkende zorgaanbieders mogen bepaalde zorg verlenen. Een erkende zorgverlener is geregistreerd in het BIG-register.

Klacht indienen

Bent u het niet eens met het besluit van uw zorgverzekeraar om een bepaalde zorgaanbieder niet te vergoeden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen (SKGZ).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-04-2014

Stuur door aan een vriend