Mag een tandarts of orthodontist afwijken van zijn standaardprijslijst?

Antwoord:

Nee, dat mag niet. De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici zijn landelijk door de overheid vastgesteld. Op de tarievenlijst staan voor elke prestatie de tarieven met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt.

Wanneer u uw tandarts of orthodontist vooraf vraagt welke behandeling hij gaat uitvoeren, voorkomt u financiële verrassingen achteraf.

Meer info

Op de site Alles over het gebit; een site van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, vindt u een tarievenoverzicht met bijhorende behandelcodes.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend