Mag een concurrentiebeding in de arbeidsvoorwaarden staan?

Antwoord:

Ja. In de arbeidsvoorwaarden mag een concurrentiebeding opgenomen zijn. De werknemer kan echter altijd de rechter verzoeken het concurrentiebeding te vernietigen, of te matigen.

Op 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking, Vanaf die datum mag er in een tijdelijk contract alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend