Mag een basisschool mijn kind weigeren?

Antwoord:

Ja, een basisschool mag uw kind weigeren. Deze beslissing wordt genomen door het schoolbestuur. 

Redenen om een kind te weigeren op een basisschool

Het schoolbestuur kan een kind om verschillende redenen weigeren:

  • Godsdienst of levensbeschouwing. Het schoolbestuur van een bijzondere school mag uw kind weigeren als u de godsdienst of levensbeschouwing van de school niet erkent. Uw kind kan niet geweigerd worden als er binnen redelijke afstand geen openbare school is.
  • Wachtlijst. Uw kind kan geweigerd worden als er geen plaats is. Uw kind wordt dan niet afgewezen, maar komt op een wachtlijst. Uw kind moet dan (tijdelijk) naar een andere school.
  • Opdeling in schoolwijken. Een aantal gemeenten zijn ingedeeld in schoolwijken. Dit zorgt voor een goede spreiding van leerlingen over de openbare scholen. Uw kind wordt alleen toegelaten op een basisschool in uw wijk. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen een weigering op basis van schoolwijken. Een openbare school moet uw kind dan alsnog toelaten.
  • Zindelijkheid. Als uw kind nog niet zindelijk is, mag de basisschool uw kind weigeren. In de schoolgids staat wat de richtlijnen hierover zijn.

Bezwaar maken bij weigering kind basisschool

U krijgt van het schoolbestuur een schriftelijke mededeling als uw kind wordt geweigerd. In deze brief staat ook de reden voor de weigering. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Vervolgens moet het schoolbestuur, na een gesprek met u, binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen.

Wordt uw kind nog steeds geweigerd? Dan kunt u daarna naar de rechter stappen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend