Mag een arts weigeren mij zijn diagnose mee te delen?

Antwoord:

Nee, u hebt recht op deze informatie. Uw arts moet u informatie geven over uitslagen van onderzoeken. Ook moet hij u informatie geven over welke behandeling hij adviseert. Uw arts moet u deze informatie geven, zonder dat u erom moet vragen. Wanneer u vragen stelt moet uw arts eerlijke antwoorden geven.

Als de informatie nadeel kan opleveren voor uw gezondheid, mag een arts hiervan afwijken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-06-2014

Stuur door aan een vriend