Mag een arts weigeren mij zijn diagnose mee te delen?

Antwoord:

Nee, u hebt recht op deze informatie. Uw arts moet uit zichzelf informatie geven over uitslagen van onderzoeken. Ook moet hij u informatie geven over welke behandeling hij adviseert. Wanneer u vragen stelt moet uw uw arts eerlijke antwoorden geven.

Een arts mag hiervan alleen afwijken als de informatie nadeel kan opleveren voor uw gezondheid. Nee, in principe hebt u recht op deze informatie. De arts moet uit zichzelf informatie geven over zijn bevindingen en de geadviseerde behandeling. Ook moet uw arts eerlijk antwoorden op vragen die u stelt. Een arts mag hiervan alleen afwijken als de informatie nadeel kan opleveren voor uw gezondheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-06-2013

Stuur door aan een vriend