Mag een arts een medicijn voorschrijven dat niet bedoeld is voor de aandoening?  

Antwoord:

Ja, een arts mag u een medicijn voorschrijven dat geregistreerd staat voor een andere aandoening. Dit heet 'off label' voorschrijven.

Er geldt wel een aantal voorwaarden:

  • De arts moet u vooraf informeren. Hij moet u vertellen dat het geneesmiddel niet geregistreerd staat voor de aandoening die u heeft.
  • Dit geneesmiddel moet in uw situatie het beste zijn.
  • Andere artsen schrijven dit middel ook voor en in de vakliteratuur zijn er artikelen over verschenen (u kunt dit navragen bij de arts).
  • De arts moet zijn keuze in uw medisch dossier noteren, en goed letten op eventuele bijwerkingen.

Meer informatie over het off-label voorschrijven van medicijnen vindt u op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

24-06-2016

Stuur door aan een vriend