Mag de school mijn kind uitsluiten van deelname aan de Cito-toets of een andere eindtoets?  

Antwoord:

Ja, de school mag uw kind in bepaalde situaties uitsluiten van deelname aan de Cito-toets of een andere eindtoets.

Uitsluiting Cito-toets

In de volgende situaties mag de school uw kind uitsluiten van de eindtoets:

  • Uw kind is aan het begin van groep 8 korter dan 5 jaar in Nederland en beheerst de Nederlandse taal niet goed.
  • Uw kind gaat na de basisschool waarschijnlijk naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of naar het praktijkonderwijs.

Niveautoets

Leerlingen met een leerachterstand van meer dan anderhalf jaar, kunnen na de basisschool naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Ze kunnen gewoon meedoen met de eindtoets, maar vaak is dit te moeilijk voor ze. Daarom kunnen ze in plaats daarvan de niveautoets van Cito maken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend