Mag de school informatie over een leerling verstrekken aan een ouder?

Antwoord:

Ja, als ouder hebt u recht op inzage in het schooldossier van uw kind. In het schooldossier staan persoonlijke gegevens van het kind.

Hebt als u als ouder niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan hebt u geen recht op inzage in het dossier van uw kind. Wel hebt u recht op informatie over de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend