Mag de school informatie over een leerling verstrekken aan een ouder die niet de wettelijk vertegenwoordiger is?

Antwoord:

Een ouder die niet de wettelijke vertegenwoordiger is ('zonder gezag'), heeft geen recht om het schooldossier van een kind in te zien. Het gaat hier om de persoonlijke gegevens van het kind.

Een ouder zonder gezag heeft wel recht op informatie over de schoolprestaties van het kind. Maar als blijkt dat het geven van deze informatie nadelig is voor het kind, kan de school weigeren informatie te geven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend