Mag de politie mij tijdens het verhoor misleiden?

Antwoord:

De politie mag tijdens het verhoor niet liegen en de verdachte niet misleiden.

Een verdachte die is misleid, is immers niet in vrijheid tot een verklaring gekomen. Het is de rechter die beslist of een verklaring al dan niet wordt meegenomen bij de bewijsvoering. Het gebeurt dat een rechter toch besluit om een verklaring mee te nemen die niet in vrijheid is afgelegd. Dit hangt ook af van de ernst van de zaak.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend