Mag de notaris informatie verstrekken over een nalatenschap?

Antwoord:

Nee, niet altijd.

De notaris heeft geheimhoudingsplicht en mag dus niet aan iedereen informatie verstrekken. De Wet op het notarisambt geeft aan welke informatie de notaris aan welke betrokkenen mag verstrekken. Een afschrift van een testament wordt pas na het overlijden verstrekt aan de in het testament genoemde erfgenamen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend