Mag de notaris informatie verstrekken over een nalatenschap?

Antwoord:

Nee, niet altijd. De notaris heeft geheimhoudingsplicht en mag dus niet aan iedereen informatie verstrekken. De Wet op het notarisambt geeft aan welke informatie de notaris aan welke betrokkenen mag verstrekken. Zo wordt een afschrift van een testament pas na het overlijden van de erflater verstrekt aan de in het testament genoemde erfgenamen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

13-03-2013

Stuur door aan een vriend