Mag de huisarts een nota sturen voor zorg door de assistente?  

Antwoord:

Nee, dat mag niet. De basisverzekering vergoedt de kosten van zorgverlening door huisartsen. De vergoeding van kosten betreft ook de zorg die huisartsen laten uitvoeren door ondersteunend personeel. Zoals de praktijkassistente, de praktijkverpleegkundige of de 'nurse practitioner'. Voor huisartsenzorg geldt geen verplicht eigen risico. Uw verzekeraar mag u hiervoor dus geen rekening sturen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-04-2014

Stuur door aan een vriend