Mag de huisarts een nota sturen voor zorg door de assistente?  

Antwoord:

Nee, dat mag niet. De basisverzekering vergoedt de kosten van zorgverlening door huisartsen of ondersteunend personeel van huisartsen. Denk aan: de praktijkassistente, de praktijkverpleegkundige of de 'nurse practitioner'.

Voor huisartsenzorg geldt geen verplicht eigen risico. Uw verzekeraar mag u hiervoor dus geen rekening sturen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend