Loopt mijn tweede jaarcontract vanzelf af?

Antwoord:

Dat hangt ervan af of er een periode van 3 maanden tussen uw eerste en uw tweede jaarcontract heeft gezeten. Zodra er een periode van 3 maanden tussen de 2 arbeidscontracten heeft gezeten, wordt het tweede contract weer gezien als een eerste en eindigt dat contract van rechtswege aan het einde van het jaar.

Is er geen tussenperiode? Dan is sprake van een voortgezet dienstverband. U heeft dan na het jaarcontract weer een jaarcontract gekregen. Wil uw werkgever dit contract beëindige? Dan moet hij uw arbeidscontract opzeggen.

Per 1 januari 2015 veranderen deze regels. Dan treedt de Wet werk en zekerheid in werking. Daarin geldt een aanzegtermijn. Uw werkgever moet u uiterlijk 1 maand voor het aflopen van het contract schriftelijk meedelen of hij het contract verlengt of niet. Vanaf 1 juli 2015 wordt de tussenperiode van 3 maanden veranderd in een tussenperiode van 6 maanden. Volgen tijdelijke contracten elkaar binnen 6 maanden op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar een vast contract.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend