Loopt mijn tweede jaarcontract vanzelf af?

Antwoord:

Per 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. Daarin geldt een aanzegtermijn. Uw werkgever moet u uiterlijk 1 maand voor het aflopen van het contract schriftelijk meedelen of hij het contract verlengt of niet. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat een werknemer maximaal 2 jaar op basis van een tijdelijk contract in dienst mag zijn. Een contract dat op of na 1 juli 2015 wordt afgesloten mag maximaal 2 keer verlengd worden. Volgen tijdelijke contracten elkaar binnen 6 maanden op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar een vast contract.

In de CAO kan een afwijkende regeling zijn vastgelegd. Het maximum is 6 contracten in 4 jaar tijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2014

Stuur door aan een vriend