Kunnen wij ons pleegkind adopteren?

Antwoord:

Dat kan. Als u toestemming heeft van de juridische ouders, in ieder geval de moeder en bij huwelijk of erkenning ook de vader, is het mogelijk het kind te adopteren.

Als de toestemming ontbreekt, is er misschien ook een mogelijkheid. U moet hiervoor een procedure starten bij de rechtbank. De rechter zal toestemming voor de adoptie geven in het geval het kind niets meer te verwachten heeft van de ouders. Er wordt natuurlijk ook naar de mening van de ouders gevraagd. Hun mening is belangrijk.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend