Kunnen schuldeisers van mijn vriend mij aanspreken voor zijn schulden omdat ik met mijn vriend samenwoon?

Antwoord:

Nee, schuldeisers van uw vriend kunnen u niet aanspreken voor zijn schulden. U hoeft onder geen beding voor die schulden op te komen. Dat is anders als de schuld is aangegaan door jullie beiden. In dat geval kan de schuldeiser het volledige bedrag van een van de partners terugvorderen. Schuldeisers zijn dan niet gebonden aan de onderlinge verdeling van de schuld van de partners.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend