Kunnen plan-milieueffectrapportage en besluit-milieueffectrapportage gecombineerd worden?

Antwoord:

Ja, dit kan als voor een activiteit gelijktijdig zowel een m.e.r.-plichtig besluit als een m.e.r.-plichtig plan wordt voorbereid. Er kan dan 1 milieueffectrapport (MER) worden gemaakt. In dit geval wordt de procedure voor besluit-m.e.r. gevolgd. Voorwaarde is wel dat het plan alleen wordt voorbereid wegens de inpassing van de bedoelde activiteit in het plan.

Wanneer bijvoorbeeld voor een stortplaats een vergunning volgens de Wet milieubeheer wordt voorbereid en er op hetzelfde moment een bestemmingsplan wordt gemaakt waarin de locatie voor de stortplaats wordt vastgelegd, dan is het voldoende wanneer er 1 gecombineerd plan-/besluit-MER wordt gemaakt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend