Kunnen mensen werken als ze vanwege een handicap te maken hebben met functiebeperkingen?  

Kort antwoord:

Antwoord:

Ja dat kan. Er zijn verschillende technische oplossingen om met auditieve, visuele, motorische, verstandelijke of andere beperkingen te kunnen werken. Soms is er begeleiding op de werkvloer. UWV vergoedt de kosten van hulpmiddelen en werkplekaanpassingen, vervoer van en naar het werk en begeleiding op de werkplek.

Op www.handicapenwerk.nl vindt u meer informatie en oplossingen. In de brochure Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk van UWV krijgt u meer informatie over hulpmiddelen en vergoedingen als u ziek bent of een beperking heeft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-12-2012

Stuur door aan een vriend