Kunnen buitenlanders een beroep doen op de Nederlandse euthanasiewet?

Antwoord:

Nee, dat is niet mogelijk. De Euthanasiewet is alleen van toepassing op mensen die onder de Nederlandse wetgeving vallen. Buitenlanders kunnen dus geen beroep doen op deze wet of op hulp bij zelfdoding in Nederland.

Vaak is er wel een vereniging of organisatie in hun eigen land, waar deze hulp wel wordt gegeven (Right to die societies). Meer informatie hierover vindt u bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-11-2013

Stuur door aan een vriend