Krijgt mijn kind met gedragsproblemen aangepast onderwijs?

Antwoord:

Als uw kind gedragsproblemen heeft, dan is vaak extra begeleiding op school nodig. Dat kan op een reguliere school of in het speciaal (voortgezet) onderwijs. U kunt uw kind aanmelden bij een school naar uw keuze. Die school onderzoekt of zij de extra begeleiding zelf kunnen bieden, Is dat niet het geval? Dan heeft de school de zorgplicht om een andere passende onderwijsplek aan te bieden. Dat kan een andere reguliere school zij, of het speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken de tijd.

Om in aanmerking te komen voor speciaal (voortgezet) onderwijs heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband van reguliere en sociale scholen in uw regio.

Voor meer informatie over onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen kunt u terecht bij de landelijke oudervereniging Balans en op de website passend onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend