Krijgt mijn kind met gedragsproblemen aangepast onderwijs?

Antwoord:

Ja, als uw kind gedragsproblemen heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om uw kind aangepast onderwijs te geven. Er zijn bijvoorbeeld speciale regelingen voor kinderen met autisme of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Afhankelijk van de ernst van de gedragsproblemen kan uw kind terecht op een reguliere school of op een speciale school.

Rugzakje

Reguliere scholen gebruiken het geld van het rugzakje voor onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school kan met het geld extra begeleiding voor de leerling mee bekostigen. Ook kan de school er lesmateriaal mee aanschaffen. Het systeem van leerlinggebonden financiering verdwijnt per 1 augustus 2014. Het geld van de rugzakjes wordt dan gebundeld bij de samenwerkende schoolbesturen in een regio (het samenwerkingsverband). Die bepalen vervolgens hoe het geld kan worden ingezet in de klas.

Kinderen met autisme

Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) is een organisatie die zich inzet voor onderwijs op maat voor autistische kinderen.  Kinderen met autisme die zich slecht kunnen ontwikkelen in het regulier of speciaal onderwijs, kunnen terecht bij een centrumschool of steunpuntschool van een Regionaal Expertisecentrum (REC).

Kinderen met ADHD

Als uw kind ADHD heeft, kan het aan het reguliere of aan het speciaal onderwijs deelnemen. Het schooltype waar een kind met ADHD naartoe gaat, hangt af van het kind zelf. De schoolbegeleidingsdienst kan uw kind eventueel verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen kunt u terecht bij de landelijke oudervereniging Balans.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend