Krijgen illegalen, vreemdelingen, asielzoekers en/of vluchtelingen medische zorg?  

Antwoord:

Alle mensen in Nederland hebben recht op medisch noodzakelijke zorg, dus ook vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (ook wel illegalen genoemd), asielzoekers, vluchtelingen of onverzekerden. De behandelend arts bepaalt of er sprake is van medische noodzaak.

Asielzoekers

Alle asielzoekers, als zodanig geregistreerd, zijn verzekerd. Daarvoor is geen enkele speciale regeling nodig. Zij hebben een pasje en zijn ingeschreven bij een huisarts of bij de medisch dienst van een Asielzoekerscentrum (AZC).

Onverzekerbare vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen.

Vergoeding van kosten

De kosten van de behandeling moeten in principe door de onverzekerde patiënt worden betaald. Wanneer hij of zij dat niet kan, dan kan de arts de kosten declareren bij Zorginstituut Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-11-2015

Stuur door aan een vriend