Krijgen illegalen of asielzoekers medische zorg?  

Antwoord:

Alle mensen in Nederland hebben recht op medisch noodzakelijke zorg, dus ook illegalen, asielzoekers of onverzekerden. Medisch noodzakelijke zorg wil zeggen:

  • er is sprake van een levensbedreigende situatie
  • er is een situatie met risico op onherstelbaar verlies van heel belangrijke levensfuncties
  • er is een gevaar voor anderen, bijvoorbeeld bij bepaalde infectieziekten

De behandelend arts bepaalt of er sprake is van medische noodzaak.

Vergoeding van kosten

De kosten van de behandeling moeten in principe door de onverzekerde patiënt worden betaald. Wanneer hij of zij dat niet kan, dan kan de arts de kosten declareren bij Zorginstituut Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend