Krijg ik een vergoeding voor pleegzorg?  

Antwoord:

Als u pleegouder bent, kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakt voor pleegzorg. U krijgt de pleegvergoeding van de instelling voor pleegzorg die het pleegkind bij u plaatst. Voor crisisopvang kunt u een extra vergoeding krijgen.

Hoeveel u krijgt hangt af van de leeftijd van uw pleegkind. Bij de rijksoverheid vindt u de bedragen pleegvergoeding.

Kinderbijslag

Krijgt u geen pleegvergoeding? Dan kunt u voor uw pleegkind(eren) misschien kinderbijslag krijgen. U moet dan duurzaam, dus voor lange tijd, voor het kind zorgen. Bijvoorbeeld als u de voogdij over een pleegkind hebt. U krijgt geen kinderbijslag voor pleegkinderen die tijdelijk in een gezin zijn opgenomen. U krijgt ook geen kinderbijslag als het pleegkind een (natuurlijke) ouder heeft die recht heeft op kinderbijslag. Bij de SVB vindt u meer informatie over de kinderbijslag.

Meer informatie

Pleegzorg Nederland geeft meer informatie over pleegzorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

26-01-2015

Stuur door aan een vriend