Krijg ik bij een ontslag op staande voet een uitkering?

Antwoord:

Dat hangt af van de omstandigheden waaronder u op staande voet ontslagen bent. Vraagt u een WW-uitkering aan, dan zal het UWV onderzoeken of u verwijtbaar werkloos bent geworden.Vindt het UWV dat het deels of geheel uw eigen schuld is, dan kunnen ze u een lagere uitkering geven of helemaal weigeren om u een uitkering te geven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-12-2011

Stuur door aan een vriend