Komt iemand in aanmerking voor een nabestaandenuitkering indien de huwelijksparter is overleden?

Antwoord:

Het is mogelijk dat men ook in deze situatie in aanmerking komt voor een nabestaandenuitkering. Dat is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Men moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Men ontving van de ex-huwelijkspartner alimentatie.
  • De betaling en de hoogte van de alimentatie moeten door een rechter of bij overeenkomst (waaraan strikte voorwaarden worden gesteld) zijn vastgesteld.
  • De hoogte van de nabestaandenuitkering kan niet hoger zijn dan de hoogte van de alimentatie.
  • Op de dag van de scheiding en op de dag van overlijden van de ex-parter voldeed men aan de voorwaarden voor recht op nabestaandenuitkering (zie het commentaar bij art 4 Anw).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend