Kan omgang worden begeleid?

Antwoord:

Na een scheiding hebben kinderen recht om hun vader en moeder te blijven zien. Soms vinden ouders het moeilijk om daar goede afspraken over te maken. Of geeft de omgangsregeling die er is veel problemen. Komt u er niet uit met uw ex-partner? Dan is omgangsbegeleiding een mogelijkheid. Zo voorkomt u dat uw kind de dupe wordt van de situatie.

Elkaar zien in een omgangshuis

Eerst maakt de jeugdhulpverlener een contract met u als ouders. Daarin komen de afspraken over wanneer en hoe lang de niet-verzorgende ouder zijn kind ziet.

De niet-verzorgende ouder ontmoet zijn kind in een omgangshuis. Ouder en kind kunnen er samen spelen en praten. Tijdens die ontmoetingen houdt een begeleider op de achtergrond in de gaten of alles goed gaat.

Gaat dit goed? Dan mogen de ontmoetingen ook buiten het omgangshuis. Daar is een begeleider van het omgangshuis bij.

Voor wie is omgangsbegeleiding?

Omgangsbegeleiding is bedoeld voor:

  • ouders met kinderen tot twaalf jaar;
  • ouders die het na een scheiding niet eens kunnen worden over de omgangsregeling;
  • een ouder die het contact dreigt te verliezen met zijn kind.

Waar kunt u terecht?

U kunt als ouders vrijwillig deelnemen aan omgangsbegeleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente of het maatschappelijk werk bij u in de buurt.

Op www.scheiding-omgang.nl staan de adressen van omgangshuizen.

Verplichte deelname

Soms verplicht de rechter dat ouders moeten meedoen aan omgangsbegeleiding. U krijgt dan van de rechter een begeleide omgangsregeling (BOR) waar u aan mee moet werken. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als de relatie tussen u en uw ex erg slecht is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend