Kan mijn werkgever mij na 3 maanden ontslaan terwijl ik een contract voor een half jaar heb?

Antwoord:

Dat kan alleen als in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat u, of uw werkgever het contract tussentijds kan opzeggen.

Staat zo’n bepaling niet in uw arbeidscontract? Dan mag uw werkgever niet opzeggen. Doet de werkgever dat toch? Dan moet hij u een schadevergoeding betalen. De schadevergoeding is in beginsel gelijk aan het salaris over de 3 maanden die u nog had moeten werken. Neem voor meer informatie en hulp contact op met een bureau voor rechtshulp.

Ook als tussentijdse opzegging in het contract is opgenomen, dan geldt nog een opzeggingstermijn van een maand. Ook aan het eind van uw tijdelijke contract moet uw werkgever minimaal een maand van tevoren het niet verlengen aanzeggen. Anders heeft u recht op een maand extra salaris.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend