Kan mijn werkgever me bij ontslag verbieden dat ik mijn resterende vakantiedagen opneem?

Antwoord:

Vakantiedagen neemt u in onderling overleg op. Als uw werkgever gewichtige redenen kan aanvoeren, hoeft hij u geen toestemming te geven voor het opnemen van vakantiedagen. Uw werkgever moet in dat geval uw resterende vakantiedagen uitbetalen. Vindt u aansluitend een nieuwe werkgever, dan kunt u deze vakantiedagen opnemen als onbetaald verlof.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-11-2011

Stuur door aan een vriend