Kan mijn studerende kind van mij meer alimentatie vragen dan de bijdrage zoals die door de DUO-IB-groep is vastgesteld?

Antwoord:

Het bedrag dat door de DUO-IB-groep is vastgesteld moet u zien als een advies. Er is daarbij geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden.

Bij bepaling van de alimenatie gaat de rechtbank uit van de behoefte van uw kind en van de normbedragen van de Wet studiefinanciering 2000. Als uw kind aangeeft dat de behoefte hoger is dan moet uw kind dat aantonen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-05-2013

Stuur door aan een vriend