Kan ik zelf bepalen hoe ik de maatschappelijke hulp krijg waar ik recht op heb?

Antwoord:

Dat kan soms wel en soms niet. Heeft u recht op maatschappelijke hulp? Dan kunt u met een persoonsgebonden budget (pgb) soms zelf zorg inkopen. U kunt een pgb aanvragen voor:

  • zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • hulp en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe u een pgb aanvraagt, is afhankelijk van de regeling waaronder u valt. Informeer bij de gemeente hoe en waar u dit kunt aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend