Kan ik zelf bepalen hoe ik de zorg en hulp krijg waar ik recht op heb?

Antwoord:

Dat kan soms wel en soms niet. Heeft u recht op maatschappelijke hulp? Dan kunt u met een persoonsgebonden budget (pgb) soms zelf zorg inkopen. U kunt een pgb aanvragen voor:

  • zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • hulp en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Jeugdhulp

Hoe u een pgb aanvraagt, is afhankelijk van de regeling waaronder u valt. Informeer bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar hoe en waar u een pgb kunt aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend