Kan ik worden ontslagen omdat ik ziek ben?

Antwoord:

In principe kunt u niet worden ontslagen tijdens de eerste 2 jaar dat u ziek bent. UWV zal de eerste 2 jaar hiervoor geen ontslagvergunning afgeven. Daarna is een ontslagvergunning wel mogelijk. Uw werkgever moet dan volgens UWV voldoende hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Ook moet het duidelijk zijn dat u niet binnen korte tijd weer herstelt.

Vaak ziek zijn

Bent u vaak ziek? Dan wordt een belangenafweging gemaakt. Vaak ziek zijn is nadelig voor de werkgever en uw collega’s. Maar in principe wordt u als werknemer beschermd als u ziek bent. Wordt het productieproces ernstig verstoord? Of kan uw werkgever heel moeilijk vervanging vinden? Of vindt hij de druk op uw collega's onevenredig zwaar? Dan kan de rechter toch besluiten dat uw arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend