Kan ik worden ontslagen omdat ik arbeidsongeschikt ben?

Antwoord:

Wordt u na 2 jaar ziekte door UWV arbeidsongeschikt verklaard? Dan kan uw werkgever een ontslagvergunning voor u aanvragen.

Bij de beoordeling van die aanvraag bekijkt UWV of u en uw werkgever tijdens uw ziekte voldoende hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. De arbeidsdeskundige kijkt bijvoorbeeld of er passend werk is bij uw werkgever en of hij u passend werk heeft aangeboden.

Heeft uw werkgever niet voldoende gedaan? Dan kan het UWV hem verplichten uw loon langer door te betalen. Tijdens die periode kunt u niet worden ontslagen.

Vindt UWV dat u zelf niet genoeg heeft gedaan om weer aan het werk te komen? Dan kan het UWV u een lagere uitkering geven. Neem voor meer informatie contact op met UWV.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend