Kan ik worden ontslagen omdat ik arbeidsongeschikt ben?

Antwoord:

Wordt u na 2 jaar ziekte door het UWV arbeidsongeschikt verklaard, dan kan uw werkgever een ontslagvergunning voor u aanvragen. Bij de beoordeling van die aanvraag bekijkt het UWV of u en uw werkgever tijdens uw ziekte voldoende hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. De arbeidsdeskundige kijkt bijvoorbeeld of er passend werk is bij uw werkgever en of hij u passend werk heeft aangeboden. Heeft uw werkgever niet voldoende gedaan, dan kan het UWV hem verplichten uw loon langer door te betalen. Tijdens die periode kunt u niet worden ontslagen. Vindt het UWV dat u zelf niet genoeg heeft gedaan om weer aan het werk te komen, dan kan het UWV u een lagere uitkering geven. Neem voor meer informatie contact op met het UWV.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-12-2011

Stuur door aan een vriend