Kan ik vragen mijn medisch dossier te vernietigen?

Antwoord:

Ja, dat kan. U kunt een arts of zorginstelling vragen uw gegevens te vernietigen, nog voor deze 15 jaar zijn bewaard. Uw gegevens worden binnen 3 maanden vernietigd nadat uw verzoek is ontvangen.

Dit geldt niet als u gedwongen was opgenomen in een psychiatrische instelling. In deze situatie gelden er sowieso andere regels: voor onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt een minimale bewaartermijn van 5 jaar nadat ze zijn ontslagen uit een psychiatrische instelling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-06-2013

Stuur door aan een vriend