Kan ik via internet zelf voorzieningen uit de zorg en sociale zekerheid aanvragen?

Antwoord:

Ja, sommige voorzieningen kunt u via de website Regelhulp aanvragen. Regelhulp is een webloket waar u voor uzelf, uw gezinsleden en voor iemand anders informatie vindt over zorg en ondersteuning.

U vindt er ook waar u welke voorzieningen kunt aanvragen. Voorbeelden zijn:

  • aanvragen van huishoudelijke hulp of een rolstoel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • aanvragen van verpleging en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • aanvragen van een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2014

Stuur door aan een vriend