Kan ik via internet voorzieningen uit de zorg en sociale zekerheid aanvragen?  

Antwoord:

Ja, sommige voorzieningen kunt u via de website Regelhulp aanvragen. Regelhulp is een webloket voor ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieken. Ook familie en mantelzorgers kunnen er terecht.

Voorzieningen die u via de website kunt aanvragen zijn bijvoorbeeld:

  • huishoudelijke hulp of een rolstoel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • verpleging en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend