Kan ik uit de ouderlijke macht worden gezet?

Antwoord:

Ontzetting uit de ouderlijke macht wordt door de rechtbank uitgesproken als ouders hun ouderlijke macht hebben misbruikt of als zij de opvoeding van hun kinderen hebben verwaarloosd. Ook ingeval een van de ouders een misdrijf heeft gepleegd, zal ontzetting uit de ouderlijke macht kunnen volgen. Als de rechter van mening is dat de ontzette ouder weer geschikt is om de ouderlijke macht uit te oefenen, kan de ouderlijke macht worden hersteld. Datzelfde geldt voor de ontheven ouder.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend