Kan ik subsidie voor zonneboilers en zonnepanelen krijgen?

Antwoord:

Voor zonneboilers kunt u subsidie krijgen. Maar ook voor warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
De regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) subsidieert de investering in bepaalde apparaten die duurzame energie produceren. U kunt voor de volgende subsidiebedragen in aanmerking komen:

  • Warmtepomp: vanaf € 500;
  • Zonneboiler: vanaf € 500;
  • Biomassaketel: vanaf € 3.200;
  • Pelletkachel: vanaf € 500.

Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Apparatenlijsten

Sinds 4 januari 2016 zijn er lijsten met apparaten die onder de regeling vallen. Ook hun subsidiebedragen staan op deze lijsten. Voor apparaten die wel aan de (technische) eisen voldoen maar nog niet op een lijst staan, is subsidie mogelijk.

Aanvragen

De subsidie is bedoeld voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u de subsidie aanvragen.

Zonnepanelen

Er is sinds 2013 geen subsidieregeling voor zonnepanelen. Wél kunt u voor de installatiekosten het lage BTW-tarief aanvragen. Uw installateur kan dit voor u regelen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-01-2016

Stuur door aan een vriend