Kan ik subsidie of een tegemoetkoming krijgen als ik scholing wil?

Antwoord:

U kunt proberen een subsidie of tegemoetkoming te krijgen. Het bedrijf waar uw werkt heeft misschien een opleidingsbudget.

Uw werkgever komt in aanmerking voor vermindering van afdracht van belasting en premies volksverzekeringen als werknemers een opleiding volgen. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen of Sectorfondsen) hebben vaak gunstige regelingen voor scholing van werknemers.

U kunt de uitgaven, zoals lesgeld en boeken als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Ook wanneer u een Ervaringscertificaat (EVC) wilt behalen, kunt u vaak voor een vergoeding terecht bij een O&O fonds en vaak is de werkgever bereid de kosten te betalen. Lukt dat niet? Dan kunt u die kosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte.

Volgt u een opleiding vmbo theoretische leerweg, havo of vwo in deeltijd? Dan kunt u voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Op Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u een uitkering van de gemeente en vindt uw contactpersoon de scholing noodzakelijk om werk te vinden, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-09-2016

Stuur door aan een vriend