Kan ik subsidie krijgen als eigenaar van een archeologisch monument?

Antwoord:

Sinds 15 januari 2011 kunt u als eigenaar van een archeologisch rijksmonument subsidie aanvragen voor de instandhouding van het monument. Deze instandhoudingssubsidie geldt voor een periode van 6 jaar en wordt verleend op basis van een instandhoudingsplan waarin de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden worden opgesomd. De kosten van de noodzakelijk werkzaamheden worden de subsidiabele kosten genoemd. De subsidie bedraagt een percentage van de subsidiabele kosten.

Meerdere monumenten

Bent u eigenaar van meerdere beschermde monumenten? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor meerdere monumenten tegelijk. Dat kan eventueel uitkomst bieden bij kleinere monumenten of bij monumenten waarbij de instandhoudingkosten relatief laag zijn. Er wordt namelijk geen subsidie verstrekt als de subsidie onder een bepaald drempelbedrag zou uitkomen.

Zelf subsidiebedrag inschatten

Aan de hand van de verwachte instandhoudingskosten voor 6 jaar en het subsidiepercentage kunt u zelf een inschatting maken van de hoogte van de te verwachten subsidie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Stuur door aan een vriend