Kan ik samen met mijn nieuwe partner het ouderlijk gezag over mijn kinderen krijgen?

Antwoord:

Als u gescheiden bent, alleen het ouderlijk gezag hebt en graag wil dat uw vriend ook het ouderlijk gezag krijgt, kunt u hiervoor een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Hier hebt u een advocaat voor nodig. U moet minimaal 3 jaar alleen met het gezag zijn belast. Daarnaast moet u samen met uw vriend de kinderen minimaal 1 jaar hebben verzorgd.

De rechter zal een belangenafweging maken waarbij als vanzelfsprekend ook waarde wordt gehecht aan de belangen van uw ex.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend