Kan ik samen met mijn nieuwe partner het ouderlijk gezag over mijn kinderen krijgen?

Antwoord:

U kunt, samen uw nieuwe partner, het ouderlijk gezag over uw kinderen krijgen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U bent gescheiden
  • U heeft alleen het ouderlijk gezag
  • U wil graag dat uw partner ook het ouderlijk gezag krijgt

U kunt dan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Hier hebt u een advocaat voor nodig. U moet minimaal 3 jaar alleen met het gezag zijn belast. Daarnaast moet u samen met uw partner de kinderen minimaal een jaar hebben verzorgd.

De rechter zal een belangenafweging maken waarbij ook de belangen van uw ex meetellen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend