Kan ik ook ouderdomspensioen krijgen als ik in het buitenland woon?

Antwoord:

Ja. U kunt uw ouderdomspensioen ook ontvangen als u in het buitenland woont. Het pensioenfonds of de verzekeraar kan wel aanvullende eisen stellen. Ook zal de pensioenuitvoerder soms een bewijs willen dat u nog in leven bent. ook uw AOW kunt u in het buitenland ontvangen. In landen waarmee afsrpaken zijn gemaakt, is dat hetzelfdde bedrag als in Nederland. In overige landen kan de hoogte verschillen. Bijvoorbeeld omdat u geen recht heeft op een hogere AOW voor alleenstaanden of geen partnertoeslag kunt ontvangen. In sommige landen moet u belasting over uw AOW betalen. Daardoor is uw nettobedrag lager.

Meer informatie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Pensioenkijker hebben meer informatie over pensioen en AOW in het buitenland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2013

Stuur door aan een vriend