Kan ik onder mijn jaarcontract uit?

Antwoord:

Staat er in uw arbeidscontract een proefperiode, dan kunt u het jaarcontract in die periode beëindigen. Is dat niet het geval of is de proefperiode voorbij, dan kunt u tussentijds opzeggen als er in uw arbeidscontract daarvoor een regeling is opgenomen. Is de mogelijkheid van tussentijds opzeggen niet vastgelegd, dan kunt u uw arbeidscontract alleen tussentijds beëindigen als de werkgever daarmee akkoord gaat. Samen met uw werkgever bepaalt u dan een einddatum.

Gaat uw werkgever niet akkoord met tussentijdse opzegging, dan moet u in principe doorwerken. Zegt u toch op, dan kan uw werkgever bij de kantonrechter een procedure starten om schadevergoeding te eisen. De hoogte van de schadevergoeding is meestal gelijk aan het loon dat uw werkgever u had moeten betalen tot het einde van het arbeidscontract.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2012

Stuur door aan een vriend